Jan 31

ВАС обяви електронните фишове от мобилни заснемащи устройства за незаконни

  Вчера, 30.01.2014 г., Върховният административен съд с тълкувателно решение сложи край на създадената от 2011 г. насам противоречива съдебна практика по въпроса за това са или не са законосъобразни електронни фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата, заснети с мобилно техническо средство.

  Дълго чаканото решение на ВАС е постановено по тълкувателно дело № 1/2013 г., образувано по искане на министъра на правосъдието за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „В хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение, следва ли да бъде монтирано само стационарно или може да бъде и мобилно?”

  В идните дни предстои да бъде дадена публичност на така постановеното тълкувателно решение.