Feb 10

Конституционният съд обяви единната сметка за данъци и осигуровки за противоконституционна

  Конституционният съд (КС) е обявил за противоконституционна частта от ДОПК, уреждаща единната сметка на приходите, въведена в края на 2012 г. от тогавашния финансов министър Симеон Дянков.

  КС е разгледал искането за обявяване за противоречаща на Конституцията единната сметка за плащане на данъчните и осигурителните задължения, като се очаква да бъдат публикувани мотивите за решението на съда.

  Според единната сметка, въведена в ДОПК от януари 2013 г., всички вноски постъпват по една сметка на задълженото лице, откъдето се покриват най-старите задължения, независимо дали са данъчни или осигурителни.

  Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава. Това е така, тъй като човек може да внесе пари за пенсия, безработица и болест, а всъщност със сумата да бъдат прихванати за погасяването на стари данъчни задължения.

  Предстои да се разбере, дали от НАП ще успеят да направят бърз преход към предишната система за приемане на данъчни или осигурителни плащания от гражданите и юридическите лица, без това доведе до проблеми и неудобства за задължените лица.