Feb 13

Щети за турския експорт от превозваческата криза

  Криза в отношенията между България и Турция по повод търговския превоз на товари през граница е нанесла вреди на турския износ за Европа. Блокирането на ГКПП Капъкуле, откъдето минава по-голямата част от турския износ за Европа, не дава възможност на около 1000 тира дневно да преминат границата и да продължат за своите местоназначения.

  Тази информация е била споделена от изпълнителният директор на турската автомобилна асоциация Фатих Шенер, който призовава двете страни "спешно да направят каквото е необходимо за нормализиране на превозите през турско-българската граница".

  Според Фатих Шенер Турция и България досега са осигурявали насрещно разрешителните за превозите, но сега в случая ставало дума за "заплаха, шантаж" от българска страна.