Feb 21

Предстоящо тълкувателно решение по въпроса за доказателствената тежест на отрицателните факти в гражданския процес

  На 27.02.2014 ще се проведе заседание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС по тълкувателно дело No 1/2014 г. Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС проф. Лазар Груев по предложение на заместник-председателя и ръководител на Гражданската колегия на ВКС Красимир Влахов. С предстоящото си решение по това тълкувателно дело се очаква ВКС да преодолее натрупалата се противоречива съдебна практика по въпроса за това дали отрицателните фактически твърдения на страните в гражданския процес подлежат на доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест.