Feb 24

Предстоящо тълкувателно решение по въпроса за давностния срок на иска за възстановяване на предишна работа

  С разпореждане на председателя на ВКС проф. Лазар Груев от 17.01.2014 г. е образувано тълкувателно дело No 1/2014 г. Делото е образувано на основание чл. 292 ГПК поради образувалата се противоречива съдебна практика по чл. 290 ГПК повъпроса:

  Какъв е давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа – 2-месечен по чл. 358, ал. 1, т. 2, предложение последно КТ, или общият 3-годишен по чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ?