Mar 12

Внимание! Измамна схема, насочена към адвокати и адвокатски кантори

  На вниманието на колеги адвокати и адвокатски кантори, занимаващи се с авторско право и право на интелектуалната собственост – от скоро в интернет пространството се разиграва измамна схема, която би могла да причини на измамения адвокат/ адвокатска кантора значителни финансови загуби.

   Накратко сценарият на схемата е следният – адвокат или адвокатска кантора получава и-меил от чуждестранна издателска компания (често от далечния Изток – Япония, Китай и др.).  В него се твърди, че компанията има претенция за нарушени авторски права срещу българско търговско дружество. На този етап българската фирма не се споменава, като чуждестранната компания поставя питане към адвоката/ адвокатската кантора дали биха могли да направят проверка за конфликт на интереси. При изразена готовност за това от страна на адвоката/ адвокатската кантора, от чуждестранната комапния изпращат фирмата на българското търговско дружество заедно с доста неясен договор за отстъпване на авторски права на голяма стойност – няколко стотин хиляди евро. Успоредно с това от чуждестранната компания проявяват интерес към адвокатския хонорар за поемането на случая, както и искат подготовката на т.нар. engagement letter от страна на адвоката/ адвокатската кантора. В случай, че адвокатът/ адвокатската кантора се оставят да бъдат въвлечени в тази схема, определят немалък хонорар и изпратят писмена покана за плащане до неизправния длъжник от българска страна, адвокатът/ адвокатската кантора бързо получава банкови чекове с поемател адвоката/ адвокатската кантора на стойност близка до претендираната от българската фирма. Междувременно чуждестранната компания се бави с изплащането на договорения адвокатски хонорар. Идеята е адвокатът/ адвокатската кантора да задържи чековете (които разбира се са неистински), като след приспадане от тяхната сума на дължимия адвокатски хонорар преведе на чуждестранната компания остатъка в пари по чуждестранна сметка. В крайна сметка обаче адвокатът/ адвокатската кантора нарежда от собствените си авоари огромна сума пари към чуждестранната компания, в замяна на което получава фалшиви чекове.