Sep 25

Пропорционална такса на частните съдебни изпълнители

  През изминаващия месец септември широк отзвук в различни електронни медии, а и не само, доби определението на Върховния административен съд (ВАС) от 29.08.2014 г., с което според думите на различните информационни източници ВАС е върнал пропорционалната такса, която частните съдебни изпълнители събират в случаите на изпълнение от длъжниците в срока за доброволно изпълнение.

  Със свое Постановление № 215/2014 от м. Юли 2014 г. понастоящем подалият оставка Министерски съвет под председателството на Пламен Орешарски въвежда изменение в тарифата за таксите събирани от частните съдебни изпълнители, съгласно което пропорционалната такса по т. 26 от тарифата няма да се събира в случаите на доброволно изпълнение от длъжниците в срока за доброволно изпълнение. Срещу този акт на Министерски съвет обща жалба са подали Камарата на частните съдебни изпълнители в България и частен съдебен изпълнител от Пловдив – Петко Стефанов Илиев. С определението си от 29.08.2014 г. по образуваното адм. дело № 10545 от 2014 г. ВАС не е решил по същество делото, а е спрял действието на промяната на тарифата на ЧСИ, с което до решаването на делото всички частни съдебни изпълнители ще имат законовото основание да продължават да събират пропорционалната такса по т. 26 от тарифата и в случаите на доброволно изпълнение от длъжниците в срока за доброволно изпълнение.

  Основателни въпроси обаче се пораждат от факта, че по отношение на направеното от жалбоподателите по дело № 10545 от 2014 г. искане за спиране на действието на изменението на тарифата ВАС се е произнесъл в един състав (тричленен състав под председателството на съдия Марио Димитров и съдия-докладчик Красимир Кънчев), а по хода на същото дело и насрочването му за гледане в открито съдебно заседание на 21.10.2014 г. съдът се е произнесъл в коренно различен състав (тричленен състав под председателството на съдия Йордан Константинов и съдия-докладчик Мадлен Петрова).

  Към настоящия момент срещу определението на ВАС за спиране на действието на Постановление № 215/2014 г. е подадена частна жалба, по която предстои да се произнесе петчленен състав на ВАС. Адвокатската защита на Камарата на частните съдебни изпълнители в България и частен съдебен изпълнител от Пловдив – Петко Стефанов Илиев по дело № 10545 от 2014 г. се осъществява от Адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко.". Крайният изход на делото и съмненията за неговата предрешеност предстои да станат ясни от касационното решение на петчленен състав на ВАС.