Jan 17

Комисията по правните въпроси към 42-рото Народно събрание прие спорни предложения за изменение и допълнение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

  На свое заседание от днес Комисията по правните въпроси към 42-рото Народно събрание прие спорни предложения за изменение и допълнение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С тях се предвижда общини и министерства да могат да възлагат обществени поръчки на предприятия, в които държавата и/или общините са абсолютни или мажоритарни собственици, без да е необходимо обявяването и провеждането на иначе изискуемата за целта конкурсна процедура за определяне на краен изпълнител.

  Отворени остават основателни въпроси като тези за това дали не се застрашава общественият интерес от предлаганата законова възможност за избягване на конкурсна процедура, чиято основна цел е да брани обществения интерес чрез избора на изпълнителя, предложил най-изгодната оферта за изпълнението на възлаганата поръчка; дали зад привидния замисъл да се намали корупцията, с която неимоверно се свързват конкурсните процедури за обществени поръчки, не се крие целенасоченото създаване на възможност за още по-мащабна и повсеместна корупция от до сега; не са ли гласуваните промени на законопроекта в разрез с конституционното задължение на държавата да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност.

  Дали законопроектът ще бъде гласуван на второ четене от Народното събрание с приетите от Комисията спорни предложения предстои да видим.