Jan 23

Европейската Комисия инициира съдебна процедура срещу България за незаконните сметища

  Европейската Комисия окончателно реши да инициира срещу България процедура пред Съда на ЕС за неспазване на приложимото европейско законодателство в частта му за предпазване на гражданите на ЕС от вредните ефекти на управлението на отпадъците. Решението на Комисията е било взето по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник – това бе съобщено в разпространеното по-рано днес прес-съобщение на Комисията.

   Въпреки многократните предходни предупреждения на Комисията, голям брой депа за отпадъци в България все още функционират в нарушение на европейското законодателство по управление на отпадъците, създавайки сериозен риск за човешкото здраве и околната среда, казват още от Комисията. Европейската директива за депата за отпадъци налага стандарти в депонирането и управлението на отпадъците с цел преодоляването на вредното им влияние върху човешкото здраве, водата, почвата и въздуха. Въпреки, че властта в България признава за проблема и се правят опити за неговото разрешаване, необходимите мерки за почистването на депата за отпадъци остават неначенати и много от тези депа продължават да функционират в нарушение на европейското законодателство – съобщиха още от Комисията в обяснение на взетото си днес решение.