Feb 24

Преместване на СРС

  След няколкогодишно отлагане най-сетне се постави в ход преместването на Софийски районен съд в новата му сграда на бул. “Цар Борис Трети” 54.

  От 4 март Трето гражданско отделение на СРС, известно още и като “брачно отделение”, вече ще осъществява дейността си в новата сграда на съда. Скоро се очаква да го последват и останалите граждански състави на съда. В старата сграда на СРС ще останат да се помещават наказателна колегия и Софийска районна прокуратура.