May 4

Присъждане на суми по задължения, уговорени в чужда валута

  Със свое тълкувателно решение от 29.04.2015 г. по тълкувателно дело No 4/2014 г. на ОСГТК ВКС реши по задължителен път спорния в съдебната практика до момента въпрос относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на суми, уговорени в чужда валута.