Aug 27

Задава ли се краят на частните арбитражи на монополистите? Предстоящи промени в нормативната уредба на арбитража.

  В продължение на подетата от Омбудсмана г-жа Мая Манолова война срещу произвола на монополистите над потребителите, на 07.07.2016 г. група народни представители са внесли в Народно събрание за обсъждане и гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).