Jul 20

Противоречат ли на Конституцията последните изменения на Закона за движение по пътищата

  На 22.06.2017 г. на второ четене окончателно бяха приети поредните изменения в един от рекордьорите по изменение и допълнение закони – Закона за движение по пътищата. Едно от важните от тези последни изменения засяга разпоредбите на чл. 165, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Тези норми уреждат от една страна един от начините за контрол, който се осъществява от органите на реда за спазване на правилата за движението по пътищата, а именно – чрез видеонаблюдение на определените за целта места, а от друга – начина, по който тези места следва да бъдат обозначавани.

  С приемането на това изменение вече водачите на МПС-та няма да бъдат предупреждавани за местата по пътищата, на които е монтирано оборудване, служещо за видеонаблюдeние на движението по пътищата и участниците в него...