Nov 14

Последните промени на Закона за съдебната власт в нарушение на независимостта на съдебната власт

  На 12 ноември 2017 г. в Чили се състоя среща на Европейската асоциация на съдиите. Една от темите, които бяха дискутирани, касаеше последните промени в Закона за съдебната власт на Република България, които влязоха в сила на 15.07.2017 г. Мнението на асоциацията е, че някои изменения засягат независимостта на съдебната власт в България.

Nov 7

Есенна национална конференция на Висшия адвокатски съвет

  И тази година Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) организира есенна Национална конференция на адвокатурата. Конференцията се състоя в град Велинград, обсъдени бяха много и различни теми, като за финал фокусът беше поставен върху въпросите, свързани с гражданската отговорност на адвоката и проблемите при застраховането на адвокати и адвокатски дружества. Отправени бяха 15 препоръки, разделни в две групи, съответно такива, касаещи отговорността на адвоката и такива, касаещи застраховането на адвокатите.