Dec 15

Съдебните изпълнители предлагат да събират глобите на държавата

  На семинар в Сандански, където бяха обсъдени промените в ГПК в частта им за съдебното изпълнение, председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев съобщи, че от Камарата са направили предложение до Министерството на вътрешните работи частните съдебни изпълнители да се заемат със събирането на големите глоби, налагани на шофьорите.