Jan 9

“Дупка” в действието на мораториума върху придобиването на имоти частна държавна и общинска собственост

  Мораториумът върху давността за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост не беше продължен в края на миналата година. Срокът му, който е удължаван няколко пъти, изтече на 31 декември 2017 г.