Jan 9

“Дупка” в действието на мораториума върху придобиването на имоти частна държавна и общинска собственост

  Мораториумът върху давността за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост не беше продължен в края на миналата година. Срокът му, който е удължаван няколко пъти, изтече на 31 декември 2017 г.

Dec 15

Съдебните изпълнители предлагат да събират глобите на държавата

  На семинар в Сандански, където бяха обсъдени промените в ГПК в частта им за съдебното изпълнение, председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев съобщи, че от Камарата са направили предложение до Министерството на вътрешните работи частните съдебни изпълнители да се заемат със събирането на големите глоби, налагани на шофьорите.

Nov 14

Последните промени на Закона за съдебната власт в нарушение на независимостта на съдебната власт

  На 12 ноември 2017 г. в Чили се състоя среща на Европейската асоциация на съдиите. Една от темите, които бяха дискутирани, касаеше последните промени в Закона за съдебната власт на Република България, които влязоха в сила на 15.07.2017 г. Мнението на асоциацията е, че някои изменения засягат независимостта на съдебната власт в България.

Nov 7

Есенна национална конференция на Висшия адвокатски съвет

  И тази година Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) организира есенна Национална конференция на адвокатурата. Конференцията се състоя в град Велинград, обсъдени бяха много и различни теми, като за финал фокусът беше поставен върху въпросите, свързани с гражданската отговорност на адвоката и проблемите при застраховането на адвокати и адвокатски дружества. Отправени бяха 15 препоръки, разделни в две групи, съответно такива, касаещи отговорността на адвоката и такива, касаещи застраховането на адвокатите.

Jul 20

Противоречат ли на Конституцията последните изменения на Закона за движение по пътищата

  На 22.06.2017 г. на второ четене окончателно бяха приети поредните изменения в един от рекордьорите по изменение и допълнение закони – Закона за движение по пътищата. Едно от важните от тези последни изменения засяга разпоредбите на чл. 165, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Тези норми уреждат от една страна един от начините за контрол, който се осъществява от органите на реда за спазване на правилата за движението по пътищата, а именно – чрез видеонаблюдение на определените за целта места, а от друга – начина, по който тези места следва да бъдат обозначавани.

  С приемането на това изменение вече водачите на МПС-та няма да бъдат предупреждавани за местата по пътищата, на които е монтирано оборудване, служещо за видеонаблюдeние на движението по пътищата и участниците в него...