Mar 12

Внимание! Измамна схема, насочена към адвокати и адвокатски кантори

  На вниманието на колеги адвокати и адвокатски кантори, занимаващи се с авторско право и право на интелектуалната собственост – от скоро в интернет пространството се разиграва измамна схема, която би могла да причини на измамения адвокат/ адвокатска кантора значителни финансови загуби.

Feb 26

Министерски съвет удължи срока за търсенето и проучването на нефт и природен газ в Североизточна България

  Със свое решение от 17 февруари 2014 г. правителството е удължило срока за извършването на търсене и проучване на нефт и природен газ в Североизточна България с 2 години.

Feb 25

Удължаване на срока за привеждане на фермите за производство на мляко в съответствие с ветеринарните изисквания за животновъдните обекти

  В последния Държавен вестник, бр. 15 от 21.02.2014 г. се обнародва изменението на Наредба No 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.