Feb 18

Съда в Страсбург се произнесе за законовите ограничения на правото на касационно обжалване

На 21 януари 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по обединените дела – Valchevv. Bulgaria, Dzhanfezoviv. Bulgaria иTodorovv. Bulgaria.

  В  своето решение Съдът постанови, че недопускането до касационен контрол не нарушава нито едно от изискванията на правото на справедлив процес по чл. 6, пар. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

Feb 17

Временна анкетна комисия за Христо Бисеров и Бойко Борисов

  Със свое решение от 5 Февруари 2014 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 13 от 14 Февруари 2014 г., Народното събрание създава Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства около внезапното подаване на оставка на вече бившия депутат от ДПС Христо Бисеров.

Feb 15

Промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

  Днес, 14.02.2014 г. в „Държавен вестник“ брой 13/14.02.2014 г. е обнародвано и влиза в сила Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

Feb 13

Щети за турския експорт от превозваческата криза

  Криза в отношенията между България и Турция по повод търговския превоз на товари през граница е нанесла вреди на турския износ за Европа. Блокирането на ГКПП Капъкуле, откъдето минава по-голямата част от турския износ за Европа, не дава възможност на около 1000 тира дневно да преминат границата и да продължат за своите местоназначения.