Feb 11

73% от българите не виждат полза от членството в ЕС

  Повече от половината (51%) българи не виждат съществена промяна в страната ни след членството в ЕС в началото на осмата година от присъединяването ни към международната организация и на прага на третите поред избори за европейски парламент. 

Feb 10

Конституционният съд обяви единната сметка за данъци и осигуровки за противоконституционна

  Конституционният съд (КС) е обявил за противоконституционна частта от ДОПК, уреждаща единната сметка на приходите, въведена в края на 2012 г. от тогавашния финансов министър Симеон Дянков.

Jan 31

ВАС обяви електронните фишове от мобилни заснемащи устройства за незаконни

  Вчера, 30.01.2014 г., Върховният административен съд с тълкувателно решение сложи край на създадената от 2011 г. насам противоречива съдебна практика по въпроса за това са или не са законосъобразни електронните фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата, заснети с мобилно техническо средство.

Jan 30

Президентско вето върху Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

  Президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в Народното събрание законодателните промени на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приети на 16 януари 2014 г. С тях в Закона се въвежда рестриктивен режим по отношение на износа на лекарствени продукти, в това число и по отношение на вътреобщностните доставки в Европейския съюз.