Jan 23

Европейската Комисия инициира съдебна процедура срещу България за незаконните сметища

  Европейската Комисия окончателно реши да инициира срещу България процедура пред Съда на ЕС за неспазване на европейското законодателство в частта му за предпазване на гражданите на ЕС от вредните ефекти на управлението на отпадъците. Решението на Комисията е било взето по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник – това бе съобщено в разпространеното по-рано днес прес-съобщение на Комисията.

Jan 20

Предстоящо тълкувателно решение по проблеми на заповедното производство

  За 13.02.2014 г. е насрочено за провеждане заседание на Общото събрание на гражданската и търговската колегия (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС), на което се очаква ОСГТК на ВКС да се произнесе с решение по тълкувателно дело No 4/2013 г.

Jan 17

Комисията по правните въпроси към 42-рото Народно събрание прие спорни предложения за изменение и допълнение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

  На свое заседание от днес Комисията по правните въпроси към 42-рото Народно събрание прие спорни предложения за изменение и допълнение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С тях се предвижда общини и министерства да могат да възлагат обществени поръчки на предприятия, в които държавата и/или общините са абсолютни или мажоритарни собственици, без да е необходимо обявяването и провеждането на иначе изискуемата за целта конкурсна процедура за определяне на краен изпълнител.